HÅLLBAR WEBBUTVECKLING


Om att arbeta med kritisk design för att öka medvetenhet om tillgänglighetsproblem på webben

Desingstudio Hållbarhet 7,5 HP - Högskolan i Halmstad
Om uppdraget

Tillgänglighet på webben är inget nytt på bordet. Riktlinjer för hur webbplatser bör utvecklas för att så många människor som möjligt ska kunna ta del av dem har funnits sedan 90-talet. Det har införts ISO standarder och lagändringar för att alla ska kunna ta del av vårt moderna digitala tjänstesamhälle. Trots detta är det få designers och kommunikatörer som arbetar aktivt med tillgänglighetsfrågor. Det kan leda till så väl ekonomiska förluster för företagen, dålig användarupplevelse för användaren och i somliga fall även social exkludering. Tillgänglighet är alltså inte bara en fråga om att köpa till några extra timmar av font-end utvecklare utan en fråga om social hållbarhet.

Webbyrån Rabash gav mig och en klasskamrat uppdraget att med normkritisk design belysa vikten för varje företag att aktivt arbeta med tillgänglighet och att det handlar om så mycket mer än att alt-tagga bilder. Målgruppen för vår design är kommunikatörer på ”vanliga” svenska företag och utkomsten av vårt projekt är tänkt att bli en plattform för kunskap och reflektion som Rabash kan vidareutveckla.Processen

Vi inledde projektet med djupgående intervjuer med våra uppdragsgivare, kommunikatörer och font-end utvecklare. Vi studerande även WCAG 2.0 och litteratur om tillgänglighet och design. Utifrån vår insamlade empiri arbetade vi i en iterativ koncept-fas där vi kartlade all information på whiteboard, skissade på papper och skapade wireframes i Sketch. Vi presenterade därefter våra designförslag för våra uppdragsgivare och arbetade om koncepten tills ett återstod. Därefter byggde vi en HTML prototyp baserad på Bootstrap. I projektets slutskede arrangerade vi en fokusgrupp med 6 kommunikatörer från olika företag som fick ta del av vår design och hålla ett öppet samtal kring tillgänglighet. Fokusgruppen belyste nya frågor och insikter som vi kunde bygga in i prototypen innan slutpresentationen.

Mockup

Vad jag ansvarade för i projektet

Då vi i detta projekt arbetade i team av 2 studenter var jag iblandad i projektets alla delarResultat

Projektet resulterade i en HTML prototyp som med ett kritiskt perspektiv ämnar att få besökaren att tänka kring tillgänglighet. Besökaren nås av både dåliga färgkontraster, svårläst text och text som endast kan nås via textuppläsare, så väl som med enkla lösningar och en verktygslåda att arbeta aktivt med.

Mockup Mockup Mockup

KLICKA HÄR FÖR ATT SE PROTOTYPENLärdomar

Det finns så mycket jag kommer att ta med mig från detta projekt in i framtiden. Till att börja med har jag fått en förståelse för tillgänglighet på ett plan som rör sig mycket längre än till att välja rätt färg-kontraster och kommunicera rätt budskap i text och bild. Vårt digitala tjänstesamhälle är otroligt bra för många, men också otroligt exkluderande för andra. Tillgänglighet är för mig direkt relaterat till hållbarhet, jämställdhet och demokrati. Jag ser all webb- och tjänstedesign nu med andra ögon. Projektet har fått mig att ifrågasätta designval ännu mer än tidigare. Jag har exempelvis insett att de designval jag gjorde åt min portfolio för bara några veckor sedan är långt ifrån tillgängliga. ”Hover is dead” som en utvecklare sa.