RESPONSIVA ENKÄTER


Om att göra sjukt tråkiga och statiska enkäter responsiva, kul och höja svarsfrekvensen

Ett projekt från Designstudio Webb, 7,5 hp - Högskolan i Halmstad
Om uppdraget

Behovet av att undersöka och skicka enkäter ökar. Å andra sidan blir enkärtröttheten allt större då långa och komplicerad frågeformulär når oss som konsumenter. Quicksearch AB identifierade en klar trend mot kortare och snabbare enkäter. Hur kan en snabb, enkel och tilltalande enkät se ut och fungera? Uppdraget är att gå igenom befintligt gränssnitt och utveckla ett responstivt webbgränssnitt för att svara på frågor som är kul och ger respondenten ett mervärde. Uppdraget innehåller att analysera och utveckla värdet av att medverka i en undersökning.Processen

Projektet genomfördes i ett team av 5 studenter under en 6 veckors period. Då en tydlig användargrupp för enkäter är svår att identifiera utgick vi från en handfull intervjuer med andra studenter samt en längre intervju med stakeholders. Detta material kombinerade vi med teori och praktik för responsivitet för att bygga en prototyp utifrån Mobile First. Vi arbetade med hur enkäterna skulle upplevas roliga, korta och värdefulla, men även hur relaterad kontakt med användaren skulle ske, som exempelvis mailutskick och sms. Stort fokus låg på utvärdering och användartester för att nå bästa möjliga resultat inom angivna tidsramar.Vad jag ansvarade för i projektet

Projektledare
Stakeholder intervju
Planering av förstudie
Planering och genomföring av användartester Mockup

Resultat

Projektet resulterade i en HTML prototyp för mobil och surfplatta. Vi levererade även riktlinjer för när och hur påminnande mail/sms ska skickas ut till användaren samt hur varje enkät kan anpassas grafiskt för att olika företag ska kunna placera sin egen logga på enkäten.

Lärdomar

I detta projekt var den största lärdomen att lära känna sin uppdragsgivare och deras behov, vara lyhörd men samtidigt utmana. Det är en hårfin gräns. I detta projekt levererade vi en design vi själva var väldigt nöjda med men som visade sig vara svår att hantera för uppdragsgivaren på grund av tekniska och ekonomiska skäl. Lärdomen jag drog från det var att arbeta hårdare i framtiden för att hitta balans mellan designers och uppdragsgivare samt att alltid vara extra lyhörd på kundens önskemål.