HÅLLBAR DESIGN


Om att skapa en "non intrusive" design för att minska stillasittande och arbeta med en hållbar designrpocess samt hållbara affärsstrategier

Ett projekt från Hållbar design 7,5 HP - Högskolan i Halmstad

Problem

Länge har förebyggande strategier i Sverige mot fysisk ohälsa varit att försöka motivera människor till hälsofrämjande fysisk aktivitet och träning (ofta i träningskläder), vilket inte alla människor har motivation eller self-efficacy till. Precis som inom andra områden där beteendeförändring är en nödvändig och central del i behandlingen, skulle vi arbeta med ett designprojekt för att främja fysisk aktivitet med låg eller måttlig följsamhet. Forskning visar på att istället för att uppmana till en ”hälsostress” kan fysiskt inaktiva människor förändra sin egen hälsa genom att helt enkelt stå upp mera och bryta långvariga perioder av stillasittande. Stillasittande på arbetsplatsen kan, och bör, således bli en viktig arbetsmiljöfråga i framtiden.Utmaningar

Detta var ett designprojekt utan uppdragsgivare som jag gjorde tillsammans med 4 andra studenter för att arbeta med hållbarhet i en designprocess. Den största utmaningen i detta projekt var att skapa en meningsfull artefakt som skiljer sig från alla andra hälsofrämjande produkter och tjänster i form av att varje ge upphov till stress eller vara en produkt som slängs bort efter en tids användande.

Vad jag ansvarade för i projektet

Omvärldsanalys
Tjänstedesign
Buisness model canvas
Utvärdering

Resultat

Sittbrickan är en enhet som registrerar om en användare sitter eller står upp. Enheten består av en gyrosensor samt en lysdiod, omgivna av plexiglas (plast i prototypstadiet), som registrerar och indikerar om användaren har stått upp tillräckligt under sin arbetsdag. Enligt Statens folkhälsoinstitut (2012) bör denna tid vara minst 1,2 timmar varje dag. Vi avrundade detta uppåt till 80 minuter. För att uppnå bästa önskade resultat bör sittbrickan antingen läggas i byxfickan eller fästas i kläderna. När gyrosensorn under en längre tid har registrerat att användaren står upp eller sitter ner, kommer den att ge feedback genom att lysdioderna ändrar färg. Lysdiodernas utgångspunkt är att lysa rött, och när användaren har stått upp i mer än totalt 40 minuter under en dag kommer en gul lampa att tändas och till slut bli grön när 80 minuter är uppnått.

En tidig prototyp byggd med Audruino

Mockup

Prototypen byggdes utifrån följande hållbarhetsstrategier som bland annat innefattade avskalning av funktioner, avskalning av onödiga material i både produkt och förpackning samt att beståndsdelar lätt ska kunna bytas ut/reapareras.

Mockup

Även en hållbar affärsmodell togs fram med fokus på återanvändande och socialt och ekologiskt ansvar för så väl producenter som försäljare och användare. Istället för att sälja produkten till en användare skapade vi ett trade-off system där produktens livscykel kunde maximeras.

Lärdomar

Hållbarhet är otroligt komplext och det finns alltid två sidor av varje mynt. Dock så tyckte jag att det var otroligt roligt och VIKTIGT att arbeta med hållbarhet och det är något jag skulle vilja lära mig mer om i framtiden.