UMARA SPORTS CLUB


Om att skapa värde i en digital sportförening

Ett projekt från Designstudio Hälsa, 7,5 hp - Högskolan i Halmstad
Om uppdraget

Umara är ett företag som säljer naturliga sporttillskott till idrottare inom långdistans-idrotter. De hade en vision om att starta en digital sportförening som komplement till lokala, traditionella sportföreningar. Under 6 veckor arbetade jag i ett team av 5 designers och programmerare för att utveckla konceptet samt att ta fram en prototyp.

Processen

Vi arbetade i en iterativ designprocess med användarna i fokus. Vi märkte fort att detta projekt inte enbart handlade om att skapa en bra plattform för föreningen utan även att utforma de tjänster som föreningen skulle erbjuda. Därför ägnades en stor del av processen åt tjänstedesign och att i samverkan med användare och stakeholders arbeta med vad en digital sportförening egentligen ska och kan erbjuda. Utmaningen var att skapa värde och vara innovativa samtidigt som användaren kunde känna igen sig i förenings-konceptet.

Vi arbetade med storyboards, scenarios och personas för att skapa så mycket värde som möjligt i vår design. Därefter byggde vi wireframes och en klickbar protoyp i InVision. Koncepten testades med användare och utifrån resultatet itererades prototypen ännu en gång. Slutligen kunde vi överföra de tjänster vi tagit fram på den digitala plattformen och byggde en kodad HTML prototyp som i slutet av projektet levererades till uppdragsgivarna.

Mockup


Vad jag ansvarade för i projektet


Kontaktperson för uppdragsgivaren
Tjänstedesign (skiss, storyboards, workshop med stakeholder etc)
Användartester
ProjektrapportResultat

Projektet resulterade i en prototyp över Umara Sports Club responsiva webbplattform. Vi levererade även en grafisk manual och riktlinjer för vidareutveckling.

Mockup Mockup

Lärdomar

I detta projekt lärde jag mig att kommunikation är ett av de allra viktigaste verktygen för att ett projekt ska fungera. Vad som fungerade bra var kommunikationen med uppdragsgivare och användare. Vi satte redan från första dagen upp mål och förväntningar tillsammans med uppdragsgivaren och höll en nära kontakt, vilket resulterade i förtroende och en riktigt bra design. Vad som fungerande mindre bra var kommunikationen inom gruppen. Det är alltid komplicerat att ha ett designteam där alla har mer eller mindre kompetens. När det inte fanns några tydliga roller flöt gränserna ut för vad varje person skulle göra, vilket resulterade i att somliga arbetade mycket mer än andra, vilket inte är önskvärt i ett så kort och tidspressat projekt.

En annan lärdom från detta projekt är hur snabba iterationer och en workshop med uppdragsgivare kunde generera väldigt många idéer på kort tid, vilket i slutändan gjorde att vi kunde leverera en produkt med betydligt mer värdeskapande än först förväntat.